Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Moje Boisko Orlik 2012 w Bogucinie (dofinansowanie 666 tys. złotych)

24.03.11

Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Gmina Swarzędz kolejny raz otrzyma dofinansowanie do budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” tym razem w Bogucinie przy ulicach Wrzosowej i Wiśniowej.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia Projektu Gminy Swarzędz do programu "Moje Boisko Orlik 2012" natomiast ostateczna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, odbyła się 21 marca 2011 roku.
Program „Moje Boisko - Orlik 2012
" zakłada budowę w każdej gminie na terenie całego kraju ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.
Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej.
Władze państwowe i samorządowe każdego szczebla kładą duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, np. poprzez organizację rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 oraz promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa, zintensyfikowano działania w tym zakresie. Z pewnością istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne gminy, w tym również Gminę Swarzędz, decyzji o budowie nowych
i modernizacji istniejących obiektów sportowych jest wsparcie finansowe ze strony Rządu.
W ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" w Bogucinie powstanie kompleks dwóch boisk:
- Boisko piłkarskie (o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z tzw. „piłko-chwytami" o wysokości 6 m), nawierzchnia boiska wykonana jest z trawy syntetycznej krótkiej na podbudowie asfaltowej z odwodnieniem.
- Boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 19,1 x 32,1 m, ogrodzone do wysokości 4 m), na którym można grać w siatkówkę i koszykówkę. Nawierzchnia boiska wykonana jest z poliuretanu położonego na podbudowie betonowej.

Ponadto kompleks zostanie wyposażony w zaplecze socjalne (szatnie, prysznice, toalety).

Boiska zostaną ogrodzone oraz wyposażone w oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich również po zmierzchu.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 milion złotych, z czego:

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 333 tys. złotych,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333 tys. złotych,
- Gmina Swarzędz - pozostała część, również ok. 333 tys. złotych.