Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Projekt Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka: Kanalizacja dla Swarzędza z unijnym dofinansowaniem - umowy z wykonawcami podpisane

09.05.11

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Swarzędz jest członkiem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (zrzeszającego 5 gmin: Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska i Skoki), który przygotował projekt inwestycyjny „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Ta ogromna inwestycja (jest to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w naszym kraju) uzyskała dofinansowanie w wysokości około 200 mln złotych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W poniedziałek 6 grudnia w swarzędzkim ratuszu podpisana została umowa z wykonawcą dla zadania dotyczącego południowej części Gminy Swarzędz, a 9 maja 2011 roku w swarzędzkim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację wielkiego projektu kanalizacyjnego obejmującego północną część naszej gminy (Janikowo, Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Katarzynki). Konsorcjum ZRUG-HYDROBUDOWA Gdańsk w ciągu 16 miesięcy wybuduje tu ok. 26 km sieci kanalizacyjnej oraz 11 przepompowni.

Pierwsze prace na terenie naszej gminy już trwają.

Cały projekt obejmuje budowę na terenie tych gmin kanalizacji sanitarnej, w tym:

● kanalizacji grawitacyjnej na długości 214,8 km,
● przyłączeń kanalizacyjnych na długości 35,2 km,
● rurociągów tłocznych na długości 118,7 km,
● przepompowni ścieków w liczbie 151 sztuk,
● likwidację istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w Skokach i Pobiedziskach i ich przystosowanie do funkcjonowania wyłącznie jako przepompowni ścieków.

W ramach tej inwestycji przygotowane są dwa projekty gminy Swarzędz - budowa kanalizacji sanitarnej południowej części gminy i północnej części gminy. Wartość inwestycji Swarzędza to ok. 60 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ok. 40 mln złotych.
W sumie, w ramach wspólnego projektu, na terenie naszej gminy powstanie 51,1 km kolektorów grawitacyjnych, 15,6 km kolektorów tłocznych oraz 25 przepompowni.

6 grudnia w swarzędzkim ratuszu podpisana została umowa z wykonawcą kanalizacji w południowej części Gminy Swarzędz (teren Zalasowa, Paczkowa i Swarzędza). Konsorcjum „ZRUG-HYDROBUDOWA” wybuduje tu 40,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 14 przepompowni ścieków. Ma na to 21 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartośc tego kontraktu wynosi ponad 22,6 mln złotych.

W tabelach zamieszczamy szczegółowe zestawienie ulic i działek objętych inwestycją.

Wkrótce należy się spodziewać wyłonienia wykonawcy inwestycji w północnej części naszej gminy (Janikowo, Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Katarzynki). Do zbudowania jest tam 26 km sieci kanalizacyjnej oraz 11 przepompowni. Otwarcie ofert złożonych w przetargu na to zadanie zaplanowano na 7 grudnia br., co oznacza, że podpisania umów z wykonawcami powinno nastąpić do marca 2011 r.

/M.W./

Na mapach ilustrujących projekt kanalizacyjny Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka czerwonym kolorem zaznaczono zaprojektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej natomiast kolorem czarnym - dotychczasowy układ tej kanalizacji.

Wykaz nieruchomości (działek) w ulicach projektowanej inwestycji pt.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” ZADANIE 1 - Kanalizacja sanitarna w gminie Swarzędz w zakresie miejscowości: Zalasewo, Paczkowo oraz tzw. kolektor Przybylskiego – w ramach Kontraktu II - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Puszcza Zielonka – mapa, na której zaznaczono inwestycje kanalizacyjne.

Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu ”Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic".

3 listopada 2010 roku do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpłynęła długo wyczekiwana informacja, że Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".
Decyzja Komisji Europejskiej jest definitywnym potwierdzeniem wniesienia wkładu unijnego w finansowanie projektu kanalizacyjnego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku Związek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki umowie, można było rozpocząć realizację przedsięwzięcia w pełnym zakresie. Natomiast decyzja Komisji Europejskiej potwierdza znaczenie projektu jako przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, którego wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.
Cały czas trwają intensywne prace związane z postępowaniami przetargowymi na roboty oraz usługi. Do końca roku planuje się podpisanie większości umów realizacyjnych.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Związku www.puszcza-zielonka.pl, gdzie zamieszczane są bieżące informacje o postępach prac.