Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Moje Boisko Orlik 2012 w Paczkowie (dofinansowanie 666 tys. złotych)

21.09.10

Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie do budowy w Paczkowie  kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”. Umowa o dofinansowanie podpisana została 30 marca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Umowa z wykonawcą, którym jest firma Sodex z Suchego Lasu, podpisana została 8 czerwca 2010 roku. Obiekt powinien zostać wybudowany do dnia 31.08.2010 roku.

Uroczyste otwarcia kompleksu nastąpiło we wrześniu 2010.

Program „Moje Boisko - Orlik 2012" zakłada budowę w każdej gminie na terenie całego kraju ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej.

Władze państwowe i samorządowe każdego szczebla kładą duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, np. poprzez organizację rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 oraz promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa, zintensyfikowano działania w tym zakresie. Z pewnością istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne gminy, w tym również Gminę Swarzędz, decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych jest wsparcie finansowe ze strony Rządu.

W ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Paczkowie powstał kompleks dwóch boisk:

- Boisko piłkarskie (o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z tzw. „piłko-chwytami" o wysokości 5 m), nawierzchnia boiska wykonana jest z trawy syntetycznej krótkiej na podbudowie asfaltowej z odwodnieniem.
- Boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 19,1 x 32,1 m, ogrodzone do wysokości 4 m), na którym można grać w siatkówkę i koszykówkę. Nawierzchnia boiska wykonana jest z poliuretanu położonego na podbudowie betonowej.

Ponadto kompleks został wyposażony w zaplecze socjalne (szatnie, prysznice, toalety).

Boiska zostały ogrodzone oraz wyposażone w oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich również po zmierzchu.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 milion złotych, z czego:

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 333 tys. złotych,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333 tys. złotych,
- Gmina Swarzędz - pozostała część, również ok. 333 tys. złotych.

Na tej stronie można obejrzeć starsze i aktualne zdjęcia naszego drugiego, ale nie ostatniego, Orlika.