Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Rozbudowa drogi w m. Ligowiec

10.05.24

Mostostal Kielce S.A. informuje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz". Planowany termin rozpoczęcia prac - 13.05.2024r., termin zakończenia prac - 08.06.2026r.

Prace przebiegać będą etapowo. Dnia 13.05.2024r. rozpoczyna się I etap prac, obejmujący budowę wiaduktu w ciągu drogi dojazdowej w km 2+305 linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz. Roboty prowadzone będą w godzinach 6:00 - 22:00 zgodnie z Umową zawartą z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W odniesieniu do wykonania wyżej wymienionych prac niezbędne jest tymczasowe ograniczenie przekroju komunikacyjnego wymagające zajęcie pobocza/chodnika oraz części pasa ruchu w obrębie budowanego wiaduktu, zmniejszenie dopuszczalnej prędkości do 30km/h, wprowadzenie zakazu wyprzedzania oraz zakazu ruchu pieszych na odcinku 50m wraz z przekierowaniem ruchu pieszych na drugą stronę drogi.

Mostostal Kielce S.A. zobowiązuje się do informowania o wprowadzanych na bieżąco zmianach oraz prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przebywania w pobliżu miejsca prowadzenia prac.

Z poważaniem

Mostostal Kielce S.A.

Kierownik Budowy

Dominik Warczyński