Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na powierzenie realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w obszarze pomoc społeczna i polityka społeczna w 2024 roku

23.11.23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LXXVIII/793/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9475), ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBSZARZE POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA W 2024 ROKU. Zainteresowane strony prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

- Zarządzenie Nr WOM.0050.1.275.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WOM.0050.1.252.2023 (278KB .pdf)

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu