Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kontrole dokumentacji dotyczącej szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

30.05.23

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY SWARZĘDZ! Informujemy, że w najbliższych dniach odbędą się kontrole dokumentacji dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miejscowości Gortatowo.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy lub umów z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu lub Straży Miejskiej. Należy pamiętać, że posiadane dowody uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. W przypadku dokonania płatności przelewem, konieczne jest okazanie potwierdzeń uiszczenia opłat za ww. usługę.

/wos/