Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisana

29.05.23

W dniu dzisiejszym 29 maja br. podpisano umowę dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Umowa została zawarta na okres od lipca 2023 roku do grudnia 2024 roku, a Wykonawcą który będzie ją realizował jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., czyli firma która już od lipca zeszłego roku świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy.

 

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z przyjętą pod koniec zeszłego roku nowelizacją aktów prawa miejscowego od lipca br. w kwestii odbioru odpadów komunalnych nastąpi kilka zmian, m.in. zniesiony zostanie obowiązek przekazania zgłoszenia chęci oddanie odpadów wystawkowych w terminie 14 dni poprzedzającym ich odbiór, ponadto w odniesieniu do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) na terenie nieruchomości jednorodzinnych – zostanie dopuszczony system mieszany – workowo / pojemnikowy, z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości samodzielnie wyposaża nieruchomość w pojemniki oraz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gminę, w przeciwnym wypadku nieruchomość nadal będzie objęta tylko systemem workowym. Zwiększona zostanie też częstotliwość odbioru odpadów frakcji papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości jednorodzinnych, wracając tym samym do odbioru raz na dwa tygodnie.

/WGO/