Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Edukacja ekologiczna - dotacja 108.237,30 zł dla SP nr 3 i SP nr 4

22.05.23

Miło nam poinformować, że 19 maja br. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ukazała się informacja o zakończonej procedurze oceny złożonych wniosków w ramach konkursu "Edukacja Ekologiczna". Dwie swarzędzkie szkoły podstawowe otrzymają dotację w wysokości 108.237,30 zł.

Nasze przedsięwzięcie dotyczy utworzenia eko-klas na terenie szkół podstawowych w Swarzędzu. Klasy te będą się składać z różnych części/stacji utworzonych z kolekcji roślinnych uzupełnionych elementami edukacyjnymi i elementami małej architektury, które zostaną wkomponowane zarówno w nową jak i już istniejącą zieleń w przestrzeni wokół szkół. Dzięki temu możliwe będzie przybliżenie uczniom na wszystkich poziomach edukacyjnych różnorodności otaczającego świata przyrody, nabywanie umiejętności dbania o środowisko przyrodnicze oraz uświadamiania zagrożeń wynikających z destrukcyjnych zachowań człowieka na różnorodne ekosystemy. Efektem naszych działań będzie osiągnięcie przez młodych ludzi świadomości ekologicznej pozwalającej na samodzielne zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwowanie najbliższej przyrody oraz podejmowanie pozytywnych oddziaływań względem otaczającej bioróżnorodności.

W ramach konkursu złożyliśmy wniosek pt. : "Eko-klasa URODA PRZYRODY - rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz", który obejmował swoim zakresem dwie szkoły podstawowe w Swarzędzu:

I. SP nr 3 w Swarzędzu:

Szkoła będzie realizować następujące działania:

- systematyczna obserwacja zmian w przyrodzie związanych z porami roku;

- obserwacja różnorodności biologicznej;

- rozpoznawanie drzew i krzewów - gra plenerowa „Odkrywca - dendrolog";

- obserwacja roślin okryto i nagonasiennych;

- poznawanie podstawowych gatunków ptaków i obserwacja ich w terenie - gra plenerowa;

- rozpoznawanie organizmów żyjących w lesie - tablica edukacyjna, gra plenerowa;

- wskazywanie składników przyrody;

- prowadzenie i dokumentowanie obserwacji i doświadczeń;

- prowadzenie pomiarów składników pogody;

- systematyczna obserwacja składników pogody, dostrzeżenie jej zmienności w czasie - Ławostół edukacyjny „Żyj ekologicznie" i „Energia słońca i wiatru";

- rozumienie znaczenia obiegu wody w przyrodzie - Ławostół edukacyjny „Energia wody i geotermalna";

- charakteryzowanie warunków życia na lądzie;

- przybliżenie i przypomnienie gatunków zapomnianych (nietypowych owocowych): dzika róża, czarnego bzu;

- użytkowe rośliny wieloletnie.

II. SP nr 4 w Swarzędzu

Natomiast w SP nr 4 zostanie stworzony „Owadzi azyl" tj. miejsce z roślinami przyciągającymi owady, m.in.: Syrinia, Budleja, Lavandula, Salvia, Rosa, Echinacea, Liatris, Dianthus, Thymus. Dodatkowo szkoła zostanie wyposażona w narzędzia ogrodnicze, które posłużą przy zakładaniu tego kącika jak również w późniejszym utrzymaniu. Zakupione zostaną m.in.: łopaty, szpadle, grabie, motyki, konewki, kosze gumowe, wiaderka, tabliczki do oznaczeń roślin oraz skrzynia do przechowywania narzędzi. Program edukacji, jaki szkoła zamierza realizować w utworzonym „Owadzim azylu" zakłada również szerzenie wiedzy w zakresie gospodarowania wodą. W tym celu w ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną 3 zbiorniki na deszczówkę o pojemności 200 litrów a woda w nich zgromadzona będzie wykorzystywana do podlewania nasadzonych w azylu drzew i krzewów. W bezpośredniej bliskości azylu postawione zostaną tablice edukacyjne, wiata i ławostoły, gdzie odbywać się będą zajęcia w ramach "Zielonej klasy".

Oba zadania będą realizowane w roku 2023.

Planowana wartość całkowita: 141 488,00

Dofinansowanie proponowane przez WFOŚiGW Poznań: dotacja 108.237,30 zł.

/tl/