Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Odbiór bioodpadów

19.04.23

Szanowni Państwo! Rozpoczął się okres wiosennych porządków w ogrodach i w wyniku tych prac generowane są większe ilości odpadów zielonych. W związku z powyższym przypominamy, że:

Bioodpady należy gromadzić luzem wyłącznie w pojemnikach w kolorze brązowym. Firma świadcząca usługę na terenie Gminy Swarzędz odbiera bioodpady tylko i wyłącznie z brązowych pojemników. Przypominamy, że zebrane bioodpady trafiają do odpowiednich instalacji przeznaczonych do zagospodarowywania tych odpadów, gdzie w wyniku przetwarzania powstaje energia elektryczna i cieplna oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych ogrodach. Dlatego pamiętajmy, aby nie umieszczać bioodpadów w workach i opakowaniach z tworzyw sztucznych, gdyż tak gromadzone odpady uniemożliwiają ich właściwe zagospodarowanie i nie zostaną odebrane przez wykonawcę odbierającego odpady.

Pamiętajmy, że do bioodpadów, podlegających odbiorowi zalicza się:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,

- skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe,

- trociny i korę drzew, zrębki

- niezaimpregnowane drewno,

- resztki jedzenia,

- pieczywo,

- grzyby,

- fusy po kawie i herbacie,

- skorupki jaj.

Pamiętajmy, że do brązowego pojemnika nie wrzucamy:

- mięsa i kości, ości,

- odchodów zwierząt,

- martwych zwierząt,

- ziemi, kamieni,

- popiołu,

- drewna impregnowanego,

- trocin z płyt wiórowych, sklejek,

- płyt wiórowych i pilśniowych MDF,

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dodatkowo przypominamy, że mieszkańcom, którzy zadeklarowali przydomowy kompostownik oraz otrzymali z tego tytułu umniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami nie przysługuje odbiór bioodpadów z pojemników.

W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów zielonych, takich jak: skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie, które nie mieszczą się już w brązowym pojemniku lub kompostowniku można w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Świerkowej 17 w Rabowicach.

/wgo/