Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Samorządowy Lider Edukacji po raz 9. dla Gminy Swarzędz

14.04.23

13 kwietnia 2023 r. w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji". Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego legitymujących się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i kultury  oraz rozwoju młodzieży, jak również wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia jakości kształcenia oraz poprawy jego warunków.

W tegorocznej edycji Gmina Swarzędz uzyskała trzy wyróżnienia: Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2023 - przyznawany gminom, które  wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie oraz są organami prowadzącymi szkoły o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych i sportowych, realizujących innowacje pedagogiczne. Certyfikat Lider wśród Liderów, potwierdzający iż realizowany przez samorząd innowacyjny i progresywny model polityki oświatowej ma charakter strategiczny, cechuje się wieloletnią trwałością i jest traktowany przez władze gminy w sposób priorytetowy oraz Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, przyznawany placówkom, które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znacznymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży.

Jak przeczytać możemy w recenzji podsumowującej proces oceny Swarzędza „Samorząd Gminy Swarzędz w sposób systematyczny i innowacyjny podnosi poziom kształcenia w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Podejmuje wiele istotnych działań służących rozwojowi i promocji kształcenia, efektywnie współpracuje z lokalnym otoczeniem społecznym i uczelniami wyższymi. Konsekwentnie rozwija  i unowocześnia infrastrukturę oświatową, powstające w tym obszarze inwestycje wpływają na jakość oferty kształcenia, wykraczającej poza obowiązujący standard. Na tle innych gmin wyróżnia się tworzeniem optymalnych warunków służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, zdobywania kluczowych kompetencji przez uczniów oraz umiędzynarodowienie procesu kształcenia. Ponadto sukcesywnie działa na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych".

/WED/