Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Konkurs „Aktywne Sołectwa LGD 2023" i "Młode Aktywne Sołectwa LGD 2023"

30.03.23

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów", informuje o możliwości składania wniosków w konkursie skierowanym do mieszkańców oraz sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów".

Beneficjenci: Sołectwa LGD „Trakt Piastów" i Młodzież z obszaru LGD "Trakt Piastów"

Termin składania wniosków: od 12.04.2023r. do 26.04.2023r,.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Aktywne Sołectwa

Wniosek wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną: w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD).

Młode Aktywne Sołectwa

Wniosek o grant w raz z ewentualnymi załącznikami należy wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@lgdtraktpiastow.pl do 26.04.2023r, do godziny 15:00.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:

Aktywne Sołectwa: 60 000,00 zł.

Młode Aktywne Sołectwa: 6 000 zł

Forma wsparcia: dotacja.

Wkład własny: niefinansowy w wysokości 10% dotacji (udokumentowana praca własna), nie dotyczy Młodych Aktywnych Sołectw.

Informacje o wysokości dotacji:

Aktywne Sołectwa

wartość dotacji może wynieść maksymalnie 2 000,00 zł dla wniosku składanego przez jedno sołectwo i maksymalnie 3 000,00 zł dla wniosku składanego jako partnerstwo sołectw.

Młode Aktywne Sołectwa

wartość dotacji może wynieść maksymalnie 2 000,00 zł dla wniosku składanego przez grupe projektową.

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • aktywizowanie i integracja sołectw;
  • nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;
  • promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów;

Określenie ram czasowych realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

  • zajęcia tematyczne w świetlicy wiejskiej;
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi;
  • wycieczki dla mieszkańców sołectw na terenie LGD;
  • działania w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego;
  • działania z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;

Więcej informacji: https://www.lgdtraktpiastow.pl/

/nad/