Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Święto Patrona - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

20.03.23

Z okazji obchodów Święta Patrona Miasta i Gminy Swarzędz - św. Józefa - 17 marca w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej.

Na spotkanie zaproszeni zostali, oraz serdecznie powitani, goście: byli posłowie na sejm RP  Bożena Szydłowska i Stanisław Kalemba, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska, delegacja z miasta partnerskiego Ronnenberg, której przewodził burmistrz Marlo Kratzke, wiceburmistrzowie Grzegorz Taterka i Tomasz Zwoliński, Sekretarz Gminy Agata Kubacka, obecni i byli radni Rady Miejskiej w Swarzędzu, Honorowi Obywatele Swarzędza - dr Bernhard Klinghammer, Ryszard Tomaszewski, przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Antoni Odzimek, Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich Piotr Kasprzak i przedstawiciele Cechu Stolarzy, wyróżnieni w latach poprzednich tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz", sołtysi gminy Swarzędz, komendanci Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Sesję rozpoczął tradycyjnie występ swarzędzkiego Chóru Męskiego Akord, po czym wysłuchano okolicznościowych wystąpień, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka, wicestarosty Tomasza Łubińskiego, gości z Niemiec - m.in. burmistrza Ronnenbergu Marlo Kratzke oraz cechmistrza Piotra Kasprzaka.

Zgodnie z wolą Rady Miejskiej podczas uroczystej sesji wręczono przyznane przez nią wyróżnienia. „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz" otrzymał wybitny chemik prof. dr hab. Bogdan Marciniec, a tegoroczne wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" - Małgorzata Nowak, Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy.

Okolicznościowe gratulacje i podziękowania odebrali również:

Kazimierz Kasprzak - stolarz zasłużony dla swarzędzkiego rzemiosła, prowadzący już ponad pół wieku zakład stolarski - rodzinną firmy z tradycjami,

Remigiusz Błachnio - pomysłodawca i autor niezwykle popularnego projektu „Szwendacz Swarzędzki",

Piotr Miranowski - Prezes Zarządu Bros Sp. z o.o. - za ogromną, bezinteresowną pomoc i wsparcie dla ofiar wojny - uchodźców z Ukrainy przybywających do Swarzędza.

Wręczono także wyróżnienia okolicznościowe oraz odznaczenia przyznane przez Cech Stolarzy Swarzędzkich. Wśród wyróżnionych znalazł się również burmistrz Marian Szkudlarek.

Z okazji Święta Patrona Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński skierował do mieszkańców Swarzędza okolicznościowy list z serdecznymi życzeniami i pozdrowieniami.

Pięknym dopełnieniem uroczystego spotkania był koncert zespołu Sebastian Riedel & Cree.

/mw, mm-m/

fot. A. Młynarczak

* * *

Profesor dr hab. Bogdan Marciniec

- Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Swarzędz

Profesor dr hab. Bogdan Marciniec należy do ścisłej czołówki współczesnych chemików polskich i światowej rangi specjalistów w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej oraz zastosowania badań katalitycznych w syntezie organicznej i syntezie nanomateriałów. Za swoją działalność naukową i organizatorską prof. Marciniec został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1989), Krzyżem Komandorskim (1998) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 2001 r. uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2009 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w obszarze nauk technicznych („Polski Nobel"), nagrodą interdyscyplinarną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „Badania na rzecz rozwoju nauki".

/z uzasadnienia do uchwały nr LXVII/700/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu/

Małgorzata Nowak

- Zasłużona dla Miasta i Gminy Swarzędz

Pani Małgorzata Nowak od 1982 roku prowadzi znaną wszystkim swarzędzanom Cukiernię „Magdalenka". Od 40 lat postrzegana jest przez lokalną społeczność jako jeden z liderów rynku w cukierniczym fachu. Jest także nauczycielką zawodu. W czasie swojej długoletniej kariery wykształciła w cukierniczym rzemiośle ponad 40 uczniów. Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień. Do najważniejszych z nich należą:

- przyznany w 1999 roku tytuł honorowy „Swarzędzanin Roku 1999"

- tytuł „Firma 10-lecia" w rankingu Stowarzyszenia Miłośników Swarzędza w 2003 r.

- odznaczenie przyznane w 2018 r. przez Cech Rzemiosł Spożywczych w Poznaniu „Zasłużona dla Rozwoju Rzemiosła".

Pani Małgorzata znana jest swarzędzanom również ze swojej działalności dobroczynnej i charytatywnej.

/z uzasadnienia do uchwały nr LXVII/697/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu/

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu

- Zasłużona dla Miasta i Gminy Swarzędz

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu została powołana 1 lipca 1907 roku. Po odzyskaniu niepodległości swarzędzcy strażacy należeli do Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnej. W dniu 1 lipca 2003 r. jednostka OSP Swarzędz została włączona do KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) co oznaczało, że była bardzo dobrze wyposażona, a druhowie wyszkoleni. Kolejnym przełomowym wydarzeniem w życiu jednostki było dołączenie do Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego. Swarzędzcy strażacy na co dzień nie tylko ratują życie i mienie, ale także organizują pogadanki dla mieszkańców, prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, biorą udział w akcjach charytatywnych. Ochotnicy dwukrotnie uczestniczyli w jednych z największych warsztatów w Polsce "RescueDays", a swoją wiedzę wykorzystują nie tylko na akcjach, ale także na wszelkiego rodzaju zawodach czy pokazach.

/Z uzasadnienia do uchwały nr LXVII/698/2023Rady Miejskiej w Swarzędzu/

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

- Zasłużona dla Miasta i Gminy Swarzędz

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1931 r. z inicjatywy druhów Dopierały Ludwika, Mośnika Władysława, Łuczaka Stanisława i Rumińskiego Stanisława. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP uchwałą z dnia 08.12.2011 r. nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w obronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. W 2008 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy od lat udowadniają, że służba jest dla nich najważniejsza, są zdyscyplinowani, co potwierdza fakt, iż od tego czasu nie zdarzyło się, aby jednostka nie wyjechała do zdarzenia z powodu braku obsady. Biorą udział w kilkuset akcjach rocznie, nie tylko na terenie Gminy Swarzędz, ale także w powiecie, czy nawet województwie.

Jednostka jest jedną z brygad odwodowych w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym - Pluton I. Każdego dnia kobylniccy strażacy udowadniają, że słowa ślubowania: „W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej, majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia." - nie są im obce i z oddaniem działają podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz poza nimi, organizując pogadanki z mieszkańcami, biorąc udział w szkoleniach pierwszej pomocy oraz akcjach charytatywnych.

/Z uzasadnienia do uchwały nr LXVII/699/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu/

Oto Podziękowanie prezesa OSP Kobylnica Rafała Świątka