Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

11.01.23

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Swarzędz. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.

Specjaliści udzielają pomocy w następujących dniach:

Wtorek, 15.00-19.00 - terapeuta uzależnień

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień: kierowanie do leczenia specjalistycznego  oraz skorzystania z pomocy grup samopomocowych,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie (ale nieuzależnionych) do zmiany szkodliwego wzoru picia,

- udzielanie wsparcia osobom, które zakończyły leczenie odwykowe,

- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

 

Środa, 17.00-20.00 - terapeuta

- wsparcie dla osób współuzależnionych,

- wsparcie dla osób DDA,

- grupę wsparcia dla osób uzależnionych.

Terminy wizyty należy uprzednio ustalić telefoniczne pod numerem: (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

/ops/