Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Informacja o wyrobach zawierających azbest

10.01.23

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, informuje o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz (przez osoby fizyczne niebędącymi przedsiębiorcami) informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Informację powinno sporządzić się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie papierowej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Załącznik do pobrania - Informacja o wyrobach zawierających azbest. (PDF)

/WOS/