Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

"Dostępny Samorząd - granty" - dostaliśmy 250 tys. zł

05.12.22

Gmina Swarzędz otrzymała grant w ramach projektu „ Dostępny Samorząd- granty" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno- informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4, gdzie mieści się Środowiskowy dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Centrum Aktywności Seniora oraz poprawa dostępności komunikacyjno- informacyjnej w budynku przy ul. Poznańska 25 gdzie mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej, w budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Swarzędzu gdzie mieści się Dziennym Dom Senior Wigor i Dzienny Dom Pomocy oraz w budynku przy ul. Działkowa 61a gdzie mieści się Gminne Centrum Informacji.

Grant umożliwi zakup i montaż windy w budynku przy ul. Piaski 4, co w znaczny sposób poprawi dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Pozyskane środki finansowe umożliwią również wyposażenie budynku w plan tyflograficzny, tabliczki brail i system wezwania asysty. Placówki wsparcia funkcjonujące na terenie Gminy zostaną wyposażone w lupy i powiększalnik elektroniczny z funkcją czytania oraz pętle indukcyjne, co znacznie poprawi jakość wsparcia oferowanego przez te jednostki dla osób z niepełnosprawnościami.

Kwota dofinansowania: 250.000,00 zł

Całkowita wartość: 300.312,00 zł

/fh/