Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

AKTUALIZACJA! Zakup preferencyjny węgla - prosimy o składanie wniosków. Węgiel będzie można odebrać z Kobylnicy - po 1900 zł za tonę

09.01.23

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych zakupu preferencyjnego węgla może dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć w terminie do 31 grudnia 2022 r. 1500 kg węgla oraz kolejne 1500 kg węgla od 1 stycznia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że gospodarstwa domowe nadal mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie 1.900 zł za 1.000 kg. Zakupu może dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć węgiel w preferencyjnej cenie w terminie najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Jeśli w 2022 r. gospodarstwo domowe nie skorzystało z możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie, może złożyć wniosek w tym roku o zakup węgla w ilości maksymalnie 3 000 kg.

Jeśli w 2022 r. gospodarstwo domowe dokonało już zakupu węgla po preferencyjnej cenie w ilości 1500 kg, w tym roku może złożyć wniosek o zakup węgla w ilości maksymalnie 1 500 kg.

Jeśli w 2022 r. gospodarstwo domowe zakupiło po preferencyjnej cenie część węgla, np. 500 kg, pozostałą ilość może zakupić w roku bieżącym, łącznie nie więcej niż 3 000 kg.

16 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawarł umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z wskazanym dostawcą węgla - PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej oczekujemy na przesłanie przez w/w spółkę harmonogramu dostaw węgla.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego, gdyż Gmina zgodnie z zapisami umowy, zamówić węgiel może tylko w przypadku posiadania zweryfikowanych wniosków o ich zakup. Jednocześnie wymagane jest aby jednorazowy transport paliwa nie był mniejszy niż 25 ton.

Wnioski można składać na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Informujemy również, że Gmina Swarzędz zawarła umowę, której przedmiotem jest dystrybucja węgla wśród mieszkańców. Punktem, w którym osoby uprawnione będą mogły odebrać zakupiony węgiel jest Skład Opału mieszczący się w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 101.

W związku z zawarciem tej umowy skalkulowano koszty obsługi i cenę za paliwo obniżono do kwoty 1.900 zł brutto za tonę!

Wszystkie osoby które złożyły wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego proszone są o oczekiwanie na kontakt ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Drogą telefoniczną lub mailową uzyskają informację o możliwości płatności za zakupiony węgiel a także numer sprawy stanowiący tytuł wpłaty.

Jak dokonać zakupu węgla po preferencyjnej cenie?

1. Wypełnij wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.

Wnioski są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 oraz na stronach internetowych:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu https://opsswarzedz.pl/images/wnioski_do_pobrania/wniosek_o_preferencyjny_zakup_wegla.pdf

- Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu -TUTAJ

2. Wniosek możesz złożyć:

a)  na piśmie, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu

lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz;

b)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)- E-PUAP.

3.  Twój wniosek zostanie zweryfikowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, następnie zostaniesz poinformowany mailowo

albo telefonicznie o wyniku rozpatrzenia Twojego wniosku. Zostaniesz poinformowany o ilości węgla, który możesz zakupić po preferencyjnej cenie,

wysokości kwoty jaką powinieneś uiścić za jego zakup oraz tytule płatności.

Należność za zakup preferencyjny węgla można wpłacić:

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu prowadzony w:

Banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

o numerze 93 1600 1084 1843 0348 6000 0213

- kartą płatniczą w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu - ul. Poznańska 25

- gotówką w punkcie kasowym „Monetia" - ul. Rynek 6

W tytule przelewu należy podać indywidualny numer sprawy podany przez

pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

4.  Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu Twojej wpłaty przez Urząd Miasta i Gminy

w Swarzędzu ponownie skontaktuje się z Tobą mailowo albo telefonicznie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu i poinformuje Cię, że możesz już zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu celem odebrania upoważnienia

do odbioru zakupionego po preferencyjnej cenie węgla oraz faktury VAT.

5.  Z odebranym upoważnieniem udaj się do składu opału znajdującego się w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 101 i odbierz swój węgiel.

6.  Jednocześnie informujemy, że transport oraz ewentualna usługa workowania zakupionego węgla pozostaje w zakresie kupującego.

/sp/