Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Trwa przebudowa centrum Swarzędza

21.04.22

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja jednej z największych swarzędzkich inwestycji - budowy ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową.

Jest to ogromne, skomplikowane i drogie przedsięwzięcie. W ramach inwestycji nastąpi rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną.

Podczas budowy zostanie wymieniona cała infrastruktura podziemna. W zakres robót budowlanych wchodzą: roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, usunięcie kolizji z gazociągiem, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej, usunięcie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, a także roboty związane z terenami zieleni.

Długość budowanych odcinków ulic: Zamkowa - 271 m, Adama Mickiewicza - 117 m, Nowy Świat - 402 m, Gołębia - 78 m, Mylna - 65 m i Bramkowa - 72 m.

Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacji samochodowej, geometrii ulic oraz stanu technicznego nawierzchni drogowych. Ponadto zwiększona zostanie ilość miejsc postojowych.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ze względu na reprezentacyjny charakter ulic krawężniki oraz elementy chodników zostaną wykonane z granitu.

Termin realizacji określono na 480 dni od podpisania umowy, tak więc można zakładać, że inwestycja zakończy się w połowie 2023 r. Do tego czasu należy liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość.

Wykonawcą jest firma STRABAG, która podjęła się wykonać zadanie za 33.917.212,19 zł.

Gmina Swarzędz jako inwestor zastępczy spółki Aquanet realizuje prace związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Spółka Aquanet przeznaczyła na realizację tego zadania odpowiednio: sieć wodociągowa - 3.203.757,81 zł i sieć kanalizacyjna - 5.956.327,53 zł. Roboty związane z usunięciem kolizji z gazociągiem, których koszt oszacowano na 3.514.611,49 zł, sfinansuje firma PSG sp. z o.o. (porozumienie w tej sprawie jest w trakcie przygotowania).

Dodatkowo Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.000.000zł.

/mw/

fot. Izabela Paprzycka