Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY - PESEL (ПЕСЕЛЬ) ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

15.03.22

Od dnia 16 marca 2022 r. zostanie uruchomiona obsługa wniosków o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przed przyjściem do Wydziału Spraw Obywatelskich, mieszczącym się w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 należy umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu 61 65 12 309 lub 61 65 12 310.

1. Osoby, które przekroczyły granicę UKRAINY Z POLSKĄ po 24 lutego 2022 r., zobowiązane są do stawienia osobiście (obowiązek dzieci od lat 5) do wydziału z następującymi dokumentami:

- wniosek: Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (PL/UKR 1.8MB .pdf)

- zdjęcie,

- paszport lub dokument tożsamości wydany przez władze Ukrainy, np. paszport, dowód osobisty. W przypadku dzieci nieposiadających żadnego dokumentu tożsamości wystarczy akt urodzenia (nie musi być tłumaczony, może być sporządzony w języku ukraińskim).

2. Osoby, które przekroczyły granicę Polski (inna niż polsko - ukraińska), chcące uzyskać numer PESEL, winny przedłożyć:

- wniosek: http://bip.swarzedz.pl/.../28_07_2017/wniosek_o_pesel.pdf,

- ważny paszport.

3. Osoby, które chcą się zameldować na terenie miasta i gminy Swarzędz przedkładają:

- druk na zameldowanie,

- ważny paszport,

- tytuł prawny do lokalu lub umowę najmu.

PESEL (ПЕСЕЛЬ) ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Від 16 березня 2022р. розпочинаємо приймати заяви про надання номера PESEL, в зв'язку із збройним кофліктом на території України.

Перед приходом у Відділ Громадських Справ, який знаходиться в м. Сважендз, вул. Poznańska 25, просимо ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ по телефону 61 65 12 309 або 61 65 12 310

1. Особам, котрі перейшли кордон УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ після 24 лютого 2022р потрібно прийти особисто ( СТОСУЄТЬСЯ ТЕЖ ДІТЕЙ від 5 РОКІВ) у відділ з наступними документами:

- заява: Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (PL/UKR 1.8MB .pdf)

- ФОТО

- паспорт або ідентифікаційний документ виданий Україною, напр. ЗАКОРДОННИЙ паспорт, український паспорт; у випадку дітей , які не мають жодного документу , вистачить свідоцтво про народження ( необов'язково переведене, може бути на українській мові)

2. Особи, котрі перейшли кордон Польщі, які хочуть отримати номер ПЕСЕЛЬ, повинні внести:

- заяву: http://bip.swarzedz.pl/.../28_07_2017/wniosek_o_pesel.pdf,

- дійсний паспорт

3. Особу, котрі хочуть прописитись у районі і м. Сважендз вносять:

- формуляр про заквартирування

- дійсний паспорт

- умову про орендування житла, квартири або правовий акт на житло