Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Podatki płaćmy u siebie. Warto!

08.02.23

Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu Gminy, na terenie której Państwo mieszkają. We własnym interesie - podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. Wystarczy w składanym w roku bieżącym zeznaniu podatkowym za rok 2022 wskazać faktyczny adres zamieszkania na terenie naszej gminy.

Szanowni Mieszkańcy! Budżet każdej gminy służy realizacji potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców. Jednym z podstawowych zadań Burmistrza jest efektywne gospodarowanie naszym wspólnym dobrem oraz dbanie o to, aby środki do dyspozycji były jak największe. Jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gmin jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT.

Jeśli, przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku dochodowego, to do budżetu gminy lub miasta, które Państwo wskażecie w PIT trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których Państwo, na co dzień korzystają, m.in. na: oświatę, sport, budowę dróg czy też wsparcie działalności kulturalno-oświatowej gminy.

Niestety, wiele osób zamieszkałych na terenie naszej gminy posiada zameldowanie w innej miejscowości lub nie wskazuje w zeznaniu podatkowym faktycznego miejsca zamieszkania na terenie gminy Swarzędz. W takim przypadku część płaconego przez tych mieszkańców podatku (PIT) zasila budżet innych gmin i miast, a nie budżet Swarzędza.

Aby to zmienić naprawdę niewiele trzeba zrobić!!! Wystarczy aby w składanym do końca kwietnia 2023 roku zeznaniu podatkowym wskazać faktyczny adres zamieszkania na terenie naszej gminy. Dokument taki złożony w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu umożliwi przekazanie prawie 40% Państwa podatku dochodowego do budżetu naszej gminy!

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek