Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU GRANTY PGR

18.11.21

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w Projekcie „Granty PGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", złożone przez Państwa dokumenty wymagają uzupełnienia.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego uzupełnienia złożonego oświadczenia o następujące dokumenty:

- kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Swarzędz np. rachunek za śmieci, faktura za media itp.

- kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej np. kserokopia aktu urodzenia, małżeństwa

- potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR np. kserokopia umowy o pracę, kserokopie zaświadczenia z KOWR, kserokopia zaświadczenia z ZUS lub inny dokument

- wypełniona karta zawierająca dane kontaktowe (w załączeniu).

UWAGA! Wszystkie kserokopie powinny być opatrzone czytelnym podpisem oraz bieżącą datą następującą klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem".

Wyłącznie uzupełnione oświadczenia gwarantują udział w procesie aplikowania o grant.

Na uzupełnienia oświadczeń od Państwa będziemy czekać do dnia 10 grudnia 2021 r.

do godziny 15:00. Uzupełnienia można przesyłać drogą pocztową/kurierską (liczy się data wpływu do tut. urzędu) lub składać osobiście w tut. urzędzie, Rynek 1, Swarzędz.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 61-65-10-915.

Do pobrania: karta zawierająca dane kontaktowe (PDF)

/aw/