Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kanalizacja deszczowa w Gruszczynie - jest wykonawca. W przygotowaniu przetarg na rozbudowę ul. Katarzyńskiej

14.05.21

W przetargu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ku Dolinie w Gruszczynie najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy Kubiaczyk z Nekli. Inwestycja kosztować będzie 918.573,72 zł i ma być wykonana przed końcem bieżącego roku.

Zadanie to stanowi pierwszy etap rozbudowy ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk), a także odwodnienia wschodniej części Gruszczyna. Właśnie w ul. Ku Dolinie zostanie zbudowany kolektor deszczowy o znacznej średnicy, który odprowadzać będzie wody opadowe m.in. z ulic Katarzyńskiej, Krańcowej, Cisowej, Wierzbowej oraz pozostałych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Zbudowane zostaną również urządzenia oczyszczające wody opadowe przed ich wprowadzeniem do rzeki Cybiny. Dodatkowo, w ramach robót odtworzeniowych, na ul. Ku Dolinie wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej.

Przed zakończeniem robót budowlanych Gmina Swarzędz przystąpi do procedury przetargowej związanej z rozbudową ul. Katarzyńskiej. Starosta Poznański 29.03.2021 r. Wydał decyzję zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk). Czekamy na prawomocność decyzji.

Długość zaprojektowanej ul. Katarzyńskiej to 1087,9 0 m. Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

  • budowę nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,00m,
  • budowę obustronnych chodników z kostki betonowej, szerokość chodnika po stronie południowej wynosić będzie 2,0 m, szerokość chodnika po stronie północnej wynosić będzie 1,5 m,
  • budowę bitumicznej ścieżki rowerowej szerokości 2,5m,
  • zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego w technologi LED,
  • budowę kanału technologicznego

Budowa wodociągu w ul. Katarzyńskiej ze względu na wymogi Starosty Poznańskiego została wyłączona z decyzji dotyczącej rozbudowy ul. Katarzyńskiej. Odrębna decyzja na budowę wodociągu będzie wydana w 3 kwartale 2021 roku.

/mw, jg/