Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ul.Podleśna i Aroniowa w Garbach - kanalizacja gotowa

28.04.21

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości Garby - ulice Podleśna i Aroniowa  - mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V" (zgodnie z załączonym rysunkiem).

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na odbiór ścieków  z AQUANET S.A. Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez służby Aquanet S.A.).

Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie  dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza  w przypadku braku wodomierza zadeklarować ilość osób zamieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, powiadamiając spółkę  AQUANET S.A.

Osoby, które nie posiadają podpisanej umowy mogą uzyskać wyczerpujące informacje na ten temat oraz otrzymać druki wniosków w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka w  Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi albo od numerem telefonu 61 81 14 142.

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

/mw, zmpz/