Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Sołtysi wyposażeni i przeszkoleni

16.04.21

Pandemia Covid-19 zmusza do wprowadzania zmian i innowacji również w dotychczasowym sposobie funkcjonowania swarzędzkiego samorządu. Od wielu miesięcy sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej poszczególnych komisji odbywają się w trybie zdalnym. Radni, od wielu już lat wyposażeni w tablety z odpowiednim oprogramowaniem, mogą sprawnie sprawować swą funkcję. W trudnej sytuacji pozostawali jednak sołtysi, którzy są organami wykonawczym sołectw - jednostek pomocniczych gminy. Od początku pandemii kontakt z nimi był bardzo  utrudniony. Z powodu obostrzeń sanitarnych nie mogły się, na przykład, odbywać comiesięczne, robocze spotkania sołtysów z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem. Z prośbą, aby temu zaradzić, wystąpiła przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura. Na jej wniosek burmistrz postanowił wyposażyć sołtysów w odpowiedni sprzęt.

W piątek, 16 kwietnia, w swarzędzkim ratuszu podczas serii spotkań, zorganizowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego, burmistrz Szkudlarek przekazał sołtysom kupione dla nich tablety, a Michał Marciniak, kierownik Wydziału Teleinformatyki UMiG, przeprowadził szkolenie z obsługi tego sprzętu. Wszyscy wyrażali przekonanie, że dzięki cyfryzacji praca sołtysów będzie efektywniejsza, ich kontakt z mieszkańcami, burmistrzem, radnymi i urzędnikami UMiG - radykalnie usprawniony, co musi przynieść korzyść wszystkim mieszkańcom 20 sołectw naszej gminy.

/mw/

fot. Maciej Woliński