Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ulice Magnoliowa, Azaliowa, Limbowa i Rycerska w Rabowicach - kanalizacja gotowa

13.04.21

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości Rabowice - ulice: Azaliowa, Magnoliowa, Limbowa i Rycerska - mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V".

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest podpisana umowa na odbiór ścieków z AQUANET S.A. Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez służby Aquanet S.A.). Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza, a w przypadku braku wodomierza zadeklarować liczbę osób zamieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, powiadamiając spółkę Aquanet S.A.).

Osoby, które nie posiadają podpisanej umowy mogą uzyskać wyczerpującej informacji na ten temat oraz otrzymać druki wniosków w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi albo od numerami telefonów: 61 81 14 142 oraz 512 844 133.

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

/opr. mw/