Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ulica Tysiąclecia - rozpoczęcie prac przy budowie trasy rowerowej

31.03.21

Informujemy, iż od dnia 06.04.2021r. rozpoczną się prace związane z budową trasy rowerowej w Swarzędzu na ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Fredry do ul. Rolnej. Prace będą polegały na rozbiórce istniejącego chodnika po stronie północnej ul. Tysiąclecia na ww. odcinku i budowie ścieżki pieszorowerowej. Mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni, ale nie przewiduje się wyłączeni jezdni z ruchu publicznego. Teren budowy zostanie zabezpieczony zastawami i siatkami, zostaną wytyczone tymczasowe przejścia dla pieszych na drugą stronę ulicy dla przebudowywanego odcinka chodnika. Po terenie budowy zostaną wytyczone tymczasowe dojścia do posesji. Prosimy o baczne zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie, stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników budowlanych na terenie budowy i zachowanie szczególnej ostrożności. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

/nad/