Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

1,15 mln zł ze środków UE na ścieżkę rowerową

29.03.21

Uprzejmie informujemy, że w zakończonym w marcu br. konkursie na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań związanych z wspieraniem strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Swarzędz dofinansowania na przedsięwzięcie pt. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II".

Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją zakończonego w 2018 przedsięwzięcia dotyczącego budowy ścieżki rowerowej nad Jeziorem Swarzędzkim (pisaliśmy o tym tutaj http://swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15491&tx_ttnews%5BbackPid%5D=431&cHash=5c400c823714fe4b733946483b34a023 )

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Swarzędz i aglomeracji poznańskiej.

Całkowita wartość projektu: 1,37 mln zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1,15 mln zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje stworzenie trasy rowerowej o łącznej długości prawie 1 km od ul. Rivoliego (sołectwo Zalasewo) do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu (Dworzec PKP).  Trasa przebiegać będzie ulicami Mokra, Planetarna, Kupiecka, Rolna, Tysiąclecia i Fredry a wzdłuż niej pojawią się 4 parkingi B&R na łącznie 231 stanowisk postojowych, 17 nowych punktów świetlnych LED oraz mała architektura (podpórki dla rowerów, stacje napraw, itp.).

Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2021 roku.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

/tl/