Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budowa ul. Mokrej, ul. Rivoliego i ul. Agrestowej - zmiana organizacji ruchu

25.03.21

W dniu 26.03.2021 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z budową ul. Mokrej w Zalasewie. Prace rozpoczną się od budowy sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym informujemy, iż od godz. ok. 9.00 dnia 26.03.2021 r. zostanie zamknięty dla ruchu publicznego pojazdów odcinek ul. Mokrej na długości od przepustu drogowego przy os. Wiktoriańskim do skrzyżowania z ul. Rivoliego. Na ww. odcinku ul. Mokrej będzie dopuszczony ruch pojazdów budowlanych oraz pojazdów dojeżdżających do posesji przy ul. Kosteckiego po wytyczonych na terenie budowy przejazdach i dojściach. W pierwszej fazie robót dojazd do ul. Kosteckiego możliwy będzie od strony ul. Rivoliego przez teren budowy, a następnie w miarę postępu robót od strony ul. Planetarnej. Prosimy o baczne zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie, stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników budowlanych na terenie budowy i zachowanie szczególnej ostrożności.

Objazdy dla pojazdów poruszających się przez ul. Mokrą do ul. Rivoliego wytyczone zostały poprzez ul. Planetarną i Jana Heweliusza i analogicznie dla ruchu w przeciwną stronę. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

/nad/