Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Moje Boisko Orlik 2012 już w Swarzędzu (dofinansowanie 666 tys. złotych)

17.12.09

Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie do budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały: 19 lutego 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz 26 listopada 2009 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Umowa z wykonawcą, którym była firma Kaszub z Kiełpina w gminie Kartuzy, podpisana została 7 października 2009 roku. Obiekt został wybudowany i odebrany w dniu 30.11.2009 roku.

Uroczyste otwarcia kompleksu nastąpiło 17.12.2009 o godz. 11:00

Program „Moje Boisko - Orlik 2012" zakłada budowę w każdej gminie na terenie całego kraju ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej.

Władze państwowe i samorządowe każdego szczebla kładą duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, np. poprzez organizację rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 oraz promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa, zintensyfikowano działania w tym zakresie. Z pewnością istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne gminy, w tym również Gminę Swarzędz, decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych jest wsparcie finansowe ze strony Rządu.

W ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu powstał kompleks dwóch boisk:

  1. Boisko piłkarskie (o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z tzw. „piłko-chwytami" o wysokości 5 m), nawierzchnia boiska wykonana jest z trawy syntetycznej krótkiej na podbudowie asfaltowej z odwodnieniem.
  2. Boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 30 x 50 m, ogrodzone do wysokości 4 m), na którym można grać w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Nawierzchnia boiska wykonana jest z poliuretanu położonego na podbudowie betonowej.

Boiska zostały ogrodzone oraz wyposażone w oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich również po zmierzchu.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 milion złotych, z czego:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - 333 tys. złotych,
  2. Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333 tys. złotych,
  3. Gmina Swarzędz - pozostała część, czyli prawie 400 tys. złotych.

Na tej stronie można obejrzeć starsze i aktualne zdjęcia naszego pierwszego, ale nie ostatniego, Orlika.