Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ponad 100 tys. zł z UE dla Swarzędza na rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury

21.01.21

W styczniu br. Burmistrz w imieniu Gminy Swarzędz podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie prawie 110 tys. zł na przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest zagospodarowanie działki nr 17/2 przy ulicy Bukowej w Rabowicach pod kątem rozwoju innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców Gminy Swarzędz. Obiekt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie budynku świetlicy i zostanie wyposażony między innymi w tablice edukacyjne, stół pokryty naturalną roślinnością, zestaw "Zabawa z wodą" i "Kuchnia błotna", siedziska z pniaków i stolik drewniany, wierzbowy szałas, stację meteorologiczną, budki dla ptaków i domek dla owadów oraz ścieżkę sensoryczną z naturalnych materiałów.

Plac będzie pełnił funkcję edukacyjnego ogólnodostępnego placu zabaw, o charakterze niekomercyjnym, dla dzieci w różnym wieku. Nawierzchnia zostanie wykonana z piasku i trawy. Powierzchnia placu to około 200 m2, z czego połowę zajmują elementy edukacyjne, a pozostała część przeznaczona została na teren wokół planowanego ogrodu deszczowego ze ścieżką sensoryczną, łąką kwietną i elementami przyrodniczymi. Po wybudowaniu placu na jego terenie zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne i warsztaty o tematyce związanej z obiegiem wody w przyrodzie i retencją wody.

Celem operacji jest kształtowanie postaw proekologicznych i prośrodowiskowych mieszkańców obszaru Gminy  Swarzędz, LGD „Trakt Piastów" poprzez realizację innowacyjnego ogrodu deszczowego (zielonej infrastruktury) w kontekście ochrony i promocji dziedzictwa lokalnego, zasobów przyrodniczych.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

/tl/