Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ul. Ziołowa - będzie asfalt i 100 tys. złotych dofinansowania

04.11.20

Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca inwestycji o nazwie „Remont ulicy Ziołowej w Gortatowie i Jasinie, gm. Swarzędz. Ulica Ziołowa na długości ponad 1 km (od ul. Cmentarnej do ul. Laurowej) otrzyma asfaltową nawierzchnię o szerokości 4 metrów i będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm: Infrakom Chwalim Sp. z o.o. sp. k., Chwalim oraz Infrakom Kościan Sp. z o.o. sp. k.

Koszt wyniesie 624 tys. zł, a Gmina Swarzędz na realizację tej inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100 tys. zł w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - informuje burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek. Roboty budowlane zakończą się jeszcze w tym roku.

Zakres inwestycji:

Długość odcinka drogi: 1060,56 m,

Projektowana szerokość jezdni: 4,00m

Projektowana szerokość poboczy: 0,75m

1. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Laurowej.

2. Wykonanie utwardzenia odcinka ul. Ziołowej poprzez wykonanie podbudowy w technologii stabilizacji warstwy gruntu spoiwem hydraulicznym z dodatkiem chemicznego środka stabilizującego.

3. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię asfaltową z kruszywa.

4. Wykonanie nawierzchni odcinków dróg - nawierzchnia z betonu asfaltowego.

5. Wykonanie poboczy umocnionych tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 15 cm.

6. Remont przepustu polegający na zainstalowaniu ścianek czołowych, demontażu i ponownym montażu barierek zabezpieczających wzdłuż drogi.

/mw, tl, jg/