Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu

09.01.17

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie dotacji dla projektu pn. „Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu" został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10.11.2016 r. przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji.

Przedsięwzięcie dotyczy wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego w niezbędny sprzęt w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Sprzęt stanowić będzie zaplecze logistyczne prowadzonych przez jednostki akcji ratowniczych, oraz usuwania skutków awarii noszących znamiona klęski żywiołowej.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie gotowości operacyjnej poprzez wprowadzenie na stan wyposażenia nowego sprzętu ratowniczego.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zakupiono: namiot pneumatyczny, ponton, namiot ewakuacyjny wraz z osprzętem (łóżka polowe, krzesła i stoły polowe, koce) oraz narzędzia. Całkowita wartość zadania wyniosła 50'251,13 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 50'000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 inwestycja została zakończona i rozliczona.