Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ekopatrol z Zalasewa - zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie - dofinansowanie 10 tys. zł

12.06.17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie dofinasowania dla projektu pn. „Ekopatrol z Zalasewa - zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasewie" został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.05.2017 r. przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji.

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu 10 mikroskopów optycznych, podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz innych pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu eksperymentów obrazujących procesy przyrodnicze i skutki ludzkiej egzystencji w mikroskali. Celem projektu jest przekazywanie uczniom wiedzy przyrodniczej, rozwijanie ich wrażliwości i chęci działania na rzecz ochrony przyrody.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej i przyrodniczej uczniów.

Wartość całego projektu wynosi 20 tys. zł. z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz dotację w wysokości 10 tys. zł co stanowi 50 % kosztów przedsięwzięcia.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 października 2017 r.