Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

CZYSTO WSZĘDZIE - MIŁO WSZĘDZIE - w Szkole Podstawowej w Wierzonce poznajemy i wykorzystujemy zasady segregacji odpadów i recyklingu oraz uczymy innych poprzez konkursy i warsztaty ekologiczne - dofinansowanie 8 tys. zł

12.06.17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie dofinansowania dla projektu pn. „CZYSTO WSZĘDZIE - MIŁO WSZĘDZIE - w Szkole Podstawowej w Wierzonce poznajemy i wykorzystujemy zasady segregacji odpadów i recyklingu oraz uczymy innych poprzez konkursy i warsztaty ekologiczne" został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.05.2017 r. przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji.

Przedsięwzięcie dotyczy organizacji konkursów ekologicznych i warsztatów, których uczestnikami będą dzieci i dorośli. W ramach zadania zostaną zakupione nagrody rzeczowe, materiały promocyjne i informacyjne oraz inne materiały związane z przygotowaniem imprez.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej dotyczącej korzyści płynących z selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.

Wartość całego projektu wynosi 8 498,00 zł. z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz dotację w wysokości 8 tys. zł co stanowi 94,14 % kosztów przedsięwzięcia.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2017 r.