Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Eko-szkoła, eko-Kobylnica - ścieżka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy i środowiska lokalnego - dofinansowanie 30 tys. zł

12.06.17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie dofinansowania dla projektu pn. Eko-szkoła, eko-Kobylnica - ścieżka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy i środowiska lokalnego został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.05.2017 r. przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji.

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania ścieżki edukacyjnej, na której znajdą się nowe nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, zostaną zamontowane tablice dydaktyczne oraz inne elementy edukacyjne.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost świadomości i wiedzy uczniów w zakresie edukacji przyrodniczej i ochrony środowiska.

Wartość całego projektu wynosi 72 531,00 zł. z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz dotację w wysokości 30 tys. zł co stanowi 41,37 % kosztów przedsięwzięcia.

Projekt zostanie zrealizowany do 29 września 2017 r.