Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dotacje na działania z zakresu edukacji ekologicznej

30.10.19

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie dofinansowania dla projektu pn. "Zielony Zakątek - kontynuowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu" został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w październiku podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuowanie działań związanych z projektem „Zielony Zakątek" z lat 2014-2015 i dotyczy stworzenia ogródka dydaktycznego, którego elementami są tablice przyrodniczo - edukacyjnych oraz rośliny w mini ogródku (krzewy, drzewa, byliny, rośliny cebulowe).

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez organizowanie procesu edukacyjnego poza salą lekcyjną w taki sposób, aby uczniowie doświadczali niezapomnianych wrażeń, w które zaangażowane są wszystkie zmysły. Ponadto, stworzenie ogródka o tematyce flory i fauny wpłynie na poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a także na zwiększenie wiadomości wśród uczniów o ochronie i odpowiedzialności za stan środowiska.

Wartość całego projektu wynosi 21 320 zł. z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz dotację w wysokości 10 660 zł co stanowi 50 % kosztów przedsięwzięcia.

Projekt zostanie zrealizowany w październiku 2019.

Informujemy także, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie dofinansowania dla projektu pn. "Wdrażanie podstaw edukacji ekologicznej w ramach inicjatywy EKOBADACZE W AKCJI" został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w październiku podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Stanowi cykl działań mających na celu rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i odpowiedzialności za stan środowiska znajdującego się w najbliższym otoczeniu poprzez wycieczki edukacyjne, konkursy oraz imprezy plenerowe takie jak ECO Piknik.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost świadomości i wiedzy uczniów w zakresie edukacji przyrodniczej i ochrony środowiska.

Wartość całego projektu wynosi 15 688 zł. z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz dotację w wysokości 9 413 zł co stanowi 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Projekt zostanie zrealizowany w październiku 2019.

/tl/