Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Sprzęt dla strażaków

03.12.18

30 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Swarzędz" współfinansowanego ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Swarzędz zakupiła: przecinacz pedałów, defibrylator Philips HeartStart FRx oraz dwa zestawy podpór do szybkiej stabilizacji pojazdów. Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy użyczenia, a przekazania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek w obecności gości: Armina Niewiadomskiego (radnego Rady Powiatu Poznańskiego) i Jana Piechoty (asystenta społecznego posła Bartłomieja Wróblewskiego) oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz m.in. kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Sławomira Kaźmierczaka. Sprzęt odebrali w imieniu jednostek: naczelnik OSP w Kobylnicy Tomasz Tomaszewski oraz naczelnik OSP w Swarzędzu Łukasz Brodowiak.

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 21 008,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99% - 20 797,92 zł, natomiast wkład własny Gminy Swarzędz wyniósł 1% - 210,08 zł .

/aw/

fot. T. Rybarczyk