Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz (dofinansowanie 4,8 mln złotych)

12.02.10

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

We wtorek 22 września 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie zakupu autobusów dla Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Umowa przewiduje dofinansowanie zakupu autobusów do wysokości 5,0 mln złotych, tj. 80% planowanych wydatków. Kwota ta zostanie uzupełniona o 1,25 mln zł, stanowiące wkład własny gminy Swarzędz.

Zgodnie z umową, w 2010 roku zakupionych zostanie 5 nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów miejskich wyposażonych w klimatyzowaną przestrzeń pasażerską.

Procedura wyboru dostawcy:

  • Przetarg na dostawę autobusów w ramach projektu został ogłoszony na stronie bip Urzędu w dniu 28.12.2009 roku.
  • Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08.02.2010 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego, fabrycznie nowych (rok produkcji 2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji autobusowej w Swarzędzu, stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu unifikacji, w ramach projektu pt.: „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz" Działanie 2.5 - Rozwój miejskiego transportu zbiorowego w związku z umową nr UDA-RPWP.02.05.02-30-006/09-00 z dnia 22.09.2009 roku na dofinansowanie projektu pn. „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz".
  • Mimo licznych zapytań w sprawie przetargu kierowanych przez potencjalnych oferentów, ostatecznie złożona została jedna oferta, firmy SOLARIS Bus & Coach S.A. z siedzibą przy ul. Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle, 62-005 Owińska, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę brutto 5'971'290 zł (tj. 278'710 zł poniżej planowanej wartości projektu).
  • W dniu 12.02.2010 roku została podpisana umowa na dostawę 5 autobusów dla komunikacji miejskiej w Swarzędzu. Termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni od wskazanej daty, co oznacza, że nowymi autobusami będziemy mogli się cieszyć jeszcze przed wakacjami.
  • Zakupiony tabor został dostarczony w połowie 2010 roku, a w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej kursuje od początku września 2010 roku.

Wartość projektu: 5.971.290,00

Dofinansowanie: 4.777.032,00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz
Nr umowy:UDA-RPWP.02.05.02-30-006/09-00

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI