Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofinansowanie 0,31 mln zł)

11.12.17

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek podpisał umowę na dofinansowanie kwotą 310 tys. zł projektu pn. Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy.

W kwietniu 2017 r. Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. Przedstawiona w nim koncepcja przedsięwzięcia spełniła wymogi konkursowe. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, tj. dokonanej przez Lokalną Grupę Działania "Trakt Piastów" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Celem projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności miejsca integracji i aktywności poprzez realizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (m.in. scena, wiata biesiadna, wiata ogniskowa, siłownia zewnętrzna, mała architektura, zagospodarowanie zieleni).

Źródła finansowania projektu:

Pomoc finansowa dla Gminy (EFRROW*) - 310 180,00 zł (63,63%)

Wkład własny (publiczne środki krajowe) - 177 296,71 zł (36,37%)

Całkowita wartość operacji (koszty kwalifikowalne) - 487 476,71 zł

* Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji typu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.