Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - Aktualne

07.06.21

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • OGŁOSZENIE NR 5/2021/G (termin naboru: 17 czerwca - 1 lipca 2021r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 17.06.2021r. - 01.07.2021r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 21 350,00 euro.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Wyprzedzające finansowanie w wysokości 100% kwoty pomocy z umowy o powierzenie grantu.

  • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,
  • jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,
  • organizacje pozarządowe - max. 100%,
  • pozostali beneficjenci - max. 50%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.) - „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych".

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach należy składać:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków.
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD w terminie naboru wniosków.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że nabór ogłoszony pod nr 4/2021/G został anulowany.

szczegóły: TUTAJ


Dodatkowe informacje na temat naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia, Łubowo 1, 62-260 Łubowo lub pod numerami tel.:

  • 601 251 501 (Małgorzata Blok)
  • 61 427 59 50 (Biuro LGD Trakt Piastów)


Aktualizacja: 07.06.2021