Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - Aktualne

03.08.23

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • OGŁOSZENIE NR 19/2023 (termin naboru: 16 - 30 sierpnia 2023r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 16.08.2023r. - 30.08.2023r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 114 428,16 euro (457 712,64 zł)

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów - jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.) - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 14.00 w terminie naboru wniosków.

szczegóły: TUTAJ

  • OGŁOSZENIE NR 20/2023 (termin naboru: 16 - 30 sierpnia 2023r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 16.08.2023r. - 30.08.2023r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 128 307,33 euro (513 229,32 zł)

Forma wsparcia i intensywność pomocy: Premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%. Intensywność pomocy: 100%

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.) - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 14.00 w terminie naboru wniosków.

szczegóły: TUTAJ


Dodatkowe informacje na temat naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia, Łubowo 1, 62-260 Łubowo lub pod numerami tel.:

  • 601 251 501 (Małgorzata Blok)
  • 61 427 59 50 (Biuro LGD Trakt Piastów)


Aktualizacja: 3.8.2023