Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem

09.01.17

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie pożyczki dla projektu pn. „Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem" został pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 02.12.2016 r. przyznana została pomoc finansowa w formie pożyczki umarzalnej do 40%.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy zakupu lekkiego samochodu ratownictwa specjalistycznego na podwoziu terenowym wraz z wyposażeniem w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie gotowości operacyjnej poprzez wprowadzenie na stan wyposażenia nowego sprzętu ratowniczego.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz pożyczki na całą wartość zakupionego pojazdu tj. 239'850,00 zł z możliwością umorzenia do wysokości 40%, tj. 95'940,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 inwestycja została zakończona.