Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dofinansowanie unijne na opracowanie Programu Rewitalizacji

04.01.17

Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza (projekt konkursowy pn. Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji) w ramach przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.

Wysokość dofinansowania: 34 182,00

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowalnych

Termin zakończenia: czerwiec 2017 r.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Już w roku 2017 Program pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie m.in. inwestycji o charakterze rewitalizacyjnym w ramach funduszy unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.