Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Przebudowa ul. Glebowej w Zalasewie, gmina Swarzędz

03.01.17

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Informujemy, że złożony przez Gminę Swarzędz wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Glebowej w Zalasewie, gmina Swarzędz " znalazł się na opublikowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego ostatecznej liście rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 roku w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Przebudowana ulica połączy ul. Kórnicką (dawna droga wojewódzka nr 433) z ul. Planetarną. Nawierzchnię zaprojektowano jako pieszojezdnię z kostki betonowej o szerokości 9,0 m, z czego wydzielone zostały odrębnym kolorem pasy o szerokości 2x1,75 m przeznaczone dla pieszych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wykonane zostaną przyłącza do sieci wodociągowej oraz usunięta zostanie kolizja z istniejącym oświetleniem.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość całkowita projektu wyniosła ponad 2,3 mln złotych, a dofinansowanie zgodnie z podpisaną 16.12.2016 r. umową pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Swarzędz wyniosło 1'101'875,98 zł.

Na dzień 31.12.2016 inwestycja została zakończona i rozliczona.