Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - Archiwum

10.05.21

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • OGŁOSZENIE NR 15/2021 (termin naboru: 03-18 marca 2021r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwój działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 03.03.2021r. - 18.03.2021r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 578 477,54 euro.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów - mak. 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 200.000 zł.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 14/2020 (termin naboru: 12.06 - 28.06.2020r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 12.06 - 28.06.2020r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 000 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 13/2019 (termin naboru 29.11.2019 - 20.12.2019)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 29.11.2019 - 20.12.2019

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 172 312,00 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 12/2019 (termin naboru 29.11.2019 - 20.12.2019)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 29.11.2019 - 20.12.2019

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 646 470,19 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

szczegóły: TUTAJ


 

 • OGŁOSZENIE NR 9/2018 (termin naboru: 27.07 - 24.08.2018r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 27.07 - 24.08.2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 650 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 2/2018/G (termin naboru: 23.04-10.05.2018r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" na:

Przedsięwzięcie 2.1.1. Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 23.04-10.05.2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 175 127 zł

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Refundacja poniesionych kosztów - od 5 000 zł do 50 000 zł na jeden projekt (do 100% wartości)

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 3/2018/G (termin naboru: 23.04-10.05.2018r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" na:

Przedsięwzięcie 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 23.04-10.05.2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 300 000 zł

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Refundacja poniesionych kosztów - od 5 000 zł do 50 000 zł na jeden projekt (do 100% wartości)

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 6/2018 (termin naboru: 02.01 - 22.01.2018r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 02.01 - 22.01.2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 456 022,70 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Refundacja poniesionych kosztów. Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych 63,63%, organizacje pozarządowe 90%, pozostali beneficjenci 50%.

Zakres tematyczny naboru

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 7/2018 (termin naboru: 02.01 - 22.01.2018r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 02.01 - 22.01.2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 400 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000 zł

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 8/2018 (termin naboru: 02.01 - 22.01.2018r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 02.01 - 22.01.2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Premia 100.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%. Intensywność pomocy: 100%

Zakres tematyczny naboru

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 - podejmowanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 1/2016 (termin naboru: 30.09 -14.10.2016r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 30.09 -14.10.2016r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 600 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Refundacja poniesionych kosztów. Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych 63,63%, organizacje pozarządowe 90%, pozostali beneficjenci 50%.

Zakres tematyczny naboru

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

szczegóły: TUTAJ


 • OGŁOSZENIE NR 2/2016 (termin naboru: 17.10 -31.10. 2016r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: 17.10 - 31.10.2016r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 000 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000 zł

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

Termin składania wniosków: 17.10 - 31.10.2016r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 100.000 zł

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 - podejmowanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 

 • OGŁOSZENIE NR 5/2017 (termin naboru: 03-18.04.2017r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 03-18.04.2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 400 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Premia 100.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%. Intensywność pomocy: 100%

Zakres tematyczny naboru

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 - podejmowanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 

 • OGŁOSZENIE NR 4/2017 (termin naboru: 03-18.04.2017r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwój działalności gospodarczej

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 03-18.04.2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 3 000 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów - mak. 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300.000 zł.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwijanie działalności gospodarczej.

szczegóły: TUTAJ


 

 • OGŁOSZENIE NR 3/2017 (termin naboru: 10-24.04.2017r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 10-24.04.2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 3 800 000 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - 63,63%, organizacje pozarządowe -mak. 90%, pozostali beneficjenci - mak.50%.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

szczegóły: TUTAJ


 

 • OGŁOSZENIE NR 1/2017/G (termin naboru: 12-26.05.2017r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.1.1. Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Termin składania wniosków: 12-26.05.2017r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000 zł

Forma wsparcia i intensywność pomocy

Refundacja poniesionych kosztów - od 5 000 zł do 50 000 zł na jeden projekt

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

szczegóły: TUTAJ


 

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach konkursu grantowego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne spotkanie informacyjno /szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".

Zakres szkolenia:

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

27 kwietnia 2017 r., godz. 18:00, Świetlica Wiejska w Czerlejnku, ul. Jesionowa 24.

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:

biuro@lgdtraktpiastow.pl

a.nowak@lgdtraktpiastow.pl