Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dofinansowanie z BGK na budowę mieszkań

05.07.16

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił listę projektów dot. budowy mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych, które uzyskały wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat. Na liście znalazł się również projekt zgłoszony przez Gminę Swarzędz z dofinansowaniem w wys. 2,39 mln zł (35% kosztów inwestycji), całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok. 6,85 mln zł.

W marcu br. Gmina Swarzędz aplikowała do programu dotyczącego budowy mieszkań ogłoszonego przez BGK. Do Banku wpłynęło 111 wniosków (w tym 103 wnioski złożone przez gminy z całej Polski) o łącznej wartości blisko 102 mln zł, obejmujących budowę 1719 mieszkań. Pula środków przeznaczonych w naborze wynosiła ponad 65 mln zł. W związku z faktem, że zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przekroczyło wartość puli środków przeznaczonych w marcowej edycji programu, Bank dokonał wyboru projektów w oparciu o określone kryteria oceny wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny projekt Gminy Swarzędz znalazł się w gronie 81 dofinansowanych projektów.

Stąd też, w roku bieżącym rozpoczniemy budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wrzesińskiej. Znajdzie się w nim 27 mieszkań (w tym 2 mieszkania przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Należy zaznaczyć, że w tej samej lokalizacji równolegle będzie realizowany drugi budynek (21 mieszkań), lecz dofinansowany w całości z budżetu Gminy.