Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Trakt Piastów wybrana do dofinansowania

22.04.16

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

Z radością informujemy, iż wczoraj Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

Zdobyta punktacja pozwala nam na realizację w pełnym zakresie zaplanowanych celów.

Wnioskowany budżet kształtował się następująco (wartości w zł):

Zakres wsparcia

Wsparcie
PROW 2014-2020

Realizacja LSR

13 000 000

Współpraca

260 000

Koszty bieżące

2 630 000

Aktywizacja

20 000

RAZEM

15 910 000

Prezentujemy również zestawienie celów określonych w LSR i przypisanych im przedsięwzięć, w ramach których ogłaszać będziemy konkursy.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie dla naszych działań wokół tworzenia LSR, szczególnie mieszkańcom za liczny udział w konsultacjach, a także naszym władzom, czyli członkom Zarządu oraz Rady, którzy wiele godzin spędzili na pracy nad zakresem poszczególnych dokumentów.

Teraz pozostaje nam tylko wspólnie osiągnąć założone w LSR cele.

[Biuro LGD]