Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Wierzonka (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Irena Prokop, ul. Gminna 19, tel. 510 031 939

e-mail: wierzonka@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Cywińska Bogdana "Danuta"
  • Nolberczak Dariusz
  • Wojtasiak Jadwiga
  • Szcześniak Magdalena
  • Lisiecki Eugeniusz

 

Powierzchnia: 688,0 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Wierzonka na dzień 30.06.2020:

- 370.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 20.03.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego, w tym: 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00
- Towar 0,00 0,00 0,00 0,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00
2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym: 3 030,00 3 030,00 0,00 3 030,00
- Towar 1 515,00 1 515,00 0,00 1 515,00
- Usługi 1 515,00 1 515,00 0,00 1 515,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 19 030,00 19 030,00 0,00 19 030,00

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zabudowanie ściany w świetlicy meblami i zakup żaluzji 5 000,00 4 999,99 0,01
2. Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego 10 000,00 9 718,18 281,82
3. Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 2 960,00 2 959,74 0,26
Ogółem: 17 960,00 17 677,91 282,09

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 17 728,00 17 717,00 11,00
1. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzonce 2 728,00 2 728,00 0,00
2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych w sołectwie 10 000,00 9 989,00 11,00
3. Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 5 000,00 5 000,00 0,00

Pliki do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Wierzonka - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Wierzonka (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Wierzonka (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Wierzonka - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2275 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010

Plan Odnowy Miejscowości - pobierz