Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Paweł Stawik, ul. Sokolnicka 18, Sokolniki Gwiazdowskie, tel. 510 031 933,

Od 12 lutego 2022r. (dotychczasowy sołtys złożył rezygnację z dniem 31.01.2022)

e-mail: sokolnikigwiazdowskie@soltys.swarzedz.pl

Rada Sołecka:

  • Paweł Stawik (do 11.02.2022)
  • Aneta Tórz
  • Jacek Kociura
  • Maria Toboła
  • Małgorzata Foszcz

 

Powierzchnia: 272,6 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie na dzień 30.06.2020:

- 116.

Sołectwo zgłoszone do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" w 2014 roku

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.03.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Doposażenie placu rekreacyjnego, w tym: 8 100,00 8 100,00 0,00 8 100,00
- Towar 300,00 300,00 0,00 300,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00
2. Organizacja imprez integrujących mieszkańców, w tym: 1 370,00 1 370,00 0,00 1 370,00
- Towar 1 370,00 1 370,00 0,00 1 370,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 9 470,00 9 470,00 0,00 9 470,00

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Doposażenie placu rekreacyjnego 7 500,00 7 500,00 0,00
2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców 1 320,00 1 320,00 0,00
Ogółem: 8 820,00 8 820,00 0,00

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 8 550,00 8 549,93 0,07
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Winogronowej 7 000,00 6 999,93 0,07
2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 1 550,00 1 550,00 0,00

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2272 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010

Plan Odnowy Miejscowości - pobierz