Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Rabowice (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Katarzyna Szaferska, ul. Bliska 17, tel. 600251246

e-mail: rabowice@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Łukasz Strzelczak
  • Jacek Strzelczak
  • Eleonora Niechciałkowska
  • Ewelina Kołek
  • Roland Kałużny
  • Mateusz Tyblewski
  • Małgorzata Gapińska

 

Powierzchnia: 385,0 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Rabowice na dzień 30.06.2020:

- 926.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.03.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną, w tym: 7 340,00 7 340,00 0,00 7 340,00
- Towary 3 670,00 3 670,00 0,00 3 670,00
- Usługi 3 670,00 3 670,00 0,00 3 670,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Doposażenie świetlicy, w tym: 5 000,00 5 000,00 4 985,00 15,00
- Towar 5 000,00 5 000,00 4 985,00 15,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 12 340,00 12 340,00 4 985,00 7 355,00

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja półkolonii dla dzieci 1 000,00 1 000,00 0,00
2. Organizacja imprez dla mieszkańców 2 000,00 1 998,16 1,84
3. Remont świetlicy 8 510,00 8 510,00 0,00
Ogółem: 11 510,00 11 508,16 1,84

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 11 009,00 10 991,03 17,97
1. Doposażenie świetlicy 4 509,00 4 500,88 8,12
2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 6 500,00 6 490,15 9,85

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Rabowice - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Rabowice (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Rabowice (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Rabowice - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2271 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010