Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Puszczykowo Zaborze (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Krzysztof Nowak, ul. Zaborska 27, tel. 61 815 50 61

e-mail: puszczykowozaborze@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Ilona Nowak Ciesielska
  • Jarosław Dudziak
  • Przemysław Zając

 

Powierzchnia: 217,6 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Puszczykowo Zaborze na dzień 30.06.2020:

- 27.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Doposażenie placu zabaw, w tym: 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00
- Towar 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, w tym: 2 410,00 2 410,00 0,00 2 410,00
- Towary 2 410,00 2 410,00 0,00 2 410,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zakup ławostołów, w tym: 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
- Towary 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 6 910,00 6 910,00 0,00 6 910,00

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię 4 100,00 3 963,06 136,94
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych 2 470,00 2 345,64 124,36
Ogółem: 6 570,00 6 308,70 261,30

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 6 377,00 6 301,00 76,00
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 4 000,00 4 000,00 0,00
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych 2 377,00 2 301,00 76,00

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Puszczykowo Zaborze - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Puszczykowo Zaborze (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Puszczykowo Zaborze (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Puszczykowo Zaborze - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2270 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010