Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Paczkowo (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Małgorzata Glabas-Gruszka, ul. Średzka 19, tel. 500 250 942; 518 55 99 26

e-mail: paczkowo@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Aniela Strzelczyk
  • Ryszard Dyzma
  • Krzysztof Kowalski
  • Tomasz Plenzler
  • Jacek Bura
  • Urszula Krupka
  • Katarzyna Łada-Palczewska

Powierzchnia: 371,5 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Paczkowo na dzień 30.06.2020:

- 1828.

Sołectwo zgłoszone do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2014 roku.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Organizacja spotkań integrujących społecznośc lokalną, w tym: 10 840,00 10 840,00 0,00 10 840,00
- Towar 5 420,00 5 420,00 0,00 5 420,00
- Usługi 5 420,00 5 420,00 0,00 5 420,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Doposażenie świetlicy, w tym: 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
- Towary 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 30 840,00 30 840,00 0,00 30 840,00

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 10 190,00 10 086,71 103,29
2. Zakup sprzętu sportowego (atestowanego) 8 000,00 7 996,51 3,49
3. Doposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wsi 11 000,00 10 998,90 1,10
Ogółem: 29 190,00 29 082,12 107,88

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi 11 593,00 11 531,52 61,48
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 12 000,00 11 894,07 105,93
3. Doposażenie boiska Orlik 5 000,00 4 995,40 4,60
Ogółem: 28 593,00 28 420,99 172,01

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Paczkowo - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Paczkowo (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Paczkowo (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Paczkowo - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2269 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010

Plan Odnowy Miejscowości - pobierz